اسکریپت مارا گسترش دهید

از کد زیر استفاده کنید !

.: ساخت لینک :.

https://2dli.ir/api.php?url=آدرس کوتاه کننده لینک


.: آمار لینک :.

https:/2dli.ir/api.php?link=کد لینک کوتاه شده